1

تبریک هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان به رئیس اداره امور اسناد و سردفتران ثبت گیلان

هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان نیز انتصاب جناب آقای روحی را بعنوان رئیس اداره امور اسناد و سردفتران ثبت گیلان تبریک گفته و برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت دارد.