1

ابلاغیه فوری به کلیه همکاران : (حوزه ثبتی رشت)

th2LUZPDBL

ابلاغیه فوری به همکاران:

قابل توجه همکاران محترم: (حوزه ثبتی رشت)

جهت تسهیل امور همکاران ، بدینوسیله در اجرای نامه شماره 7511/96/109 مورخ 1396/05/03 اداره کل ثبت اسنادواملاک استان گیلان ، در اسرع وقت (ظرف مدت یک هفته) پنج نمونه مهر(پرسی) آن دفتر را برروی دو نسخه کاغذ (A4) بوسیله کاربن رنگ آبی تهیه ، و هر دو نسخه را طی نامه سربرگ دفترخانه توسط سردفتر تائید و در پاکت دربسته به این کانون ارائه و تحویل گردد ، در غیر اینصورت بازرسان راساً به آن دفترخانه مراجعه خواهند نمود.

.

.

.

*روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*

photo_2017-07-29_09-22-52