1

ابلاغ نامه اداره کل ثبت استان – به دفاتر تابعه درخصوص ابطال تبصر۶ بخشنامه ۹۶/۷۷۸۱۱

همکاران محترم جهت دانلود کلیه بخشنامه های مذکور به کاربری خود مراجعه فرمائید .

.

.

.

.

در صورت هر گونه عدم دسترسی به بخشنامه فوق به واحد انفورماتیک کانون مراجعه و تماس فرمائید.

33336708 – 09119319939