1

اطلاعیه درخصوص نصب فایل سازمان ثبت جهت دستگاه اسکنر اثرانگشت

از آنجاییکه استفاده از دستگاههای اسکنر اثر انگشت نیاز به نصب فایل سازمان ثبت دارد لذا نسبت به نصب فایل مذکور به روش ذیل اقدام فرمایید.
1- ورود به سایت به نشانی http://31.184.176.176
2- بعد از ورود پنجره ای باز میشود در سطر آخر پوشه ssaa وجود دارد روی پوشه مذکور دو کلیک میکنیم .
3- بعد از انجام این عمل صفحه ای سه ستونی باز میشود که در ردیف میانی فایل fingerprint وجود دارد .روی فایل مذکور دوکلیک کرده و آن را نصب میکنیم .بعد ار انجام این کار صفحه ای سیاه باز شده وخودبه خود بسته میشود وسیستم اعلام restart را مینماید بعد از restart فایل مذکور نصب شده است .
از انجا که فایل فوق باید در سیستم نصب شود وضرورتی به اتصال دستگاه به سیستم نیست لذا هرچه زودتر نسبت به نصب آن اقدام نمایید