1

اطلاعیه درمانی جامعه سردفتران و دفتریاران استان گیلان

باطلاع همکاران ارجمند سردفتر ودفتریار میرساند جهت بهره مندی از معافیت پرداخت 20 درصد فرانشیز، ارائه دفترچه بیمه سلامت (بیمه گر اول) متضمن دستور پزشک معالج ،ازسوی همکاران به مراکز طرف قرارداد الزامی است بدیهی است در صورت عدم ارائه دفترچه خدمات درمانی به مراکز یاد شده مبلغ فرانشیز اخذ خواهد شد .

جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان