1

اطلاعیه در خصوص آزمایشگاههای طرف قرارداد

نظر به اینکه قرارداد جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان با آزمایشگاه رازی رشت لغو گردیده وبا آزمایشگاه دکتر افرا قرارداد منعقد گردیده لذا همکاران محترم برای انجام امور آزمایشگاهی میتوانند به آزمایشگاه دکتر آشتیانی یا آزمایشگاه دکتر افرا مراجعه نمایند .