1

اطلاعیه شماره ۱ بیمه و درمان کانون گیلان

اطلاعیه:شماره ۱-
از کلیه همکاران محترم رشت که به هر دلیلی موفق به شرکت در جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۰ مرتبط با (بیمه و درمان)درکانون گیلان نشده اند ، در اسرع وقت به دفتر کانون مراجعه و فرم مربوطه به بیمه را تحویل بگیرند و نسبت به تکمیل فرم بیمه خود و همکار دفتریار و خانواده شان اقدام عاجل نمایند.
حضور و مراجعه الزامی است.
در غیراینصورت کانون تهران از ارائه خدمات بیمه تکمیلی معذور خواهد بود. مجددا از همه عزیزان انتظار همکاری دارد تا بتوانیم بخشی ازحقوق بیمه ای شما را از کانون مرکز مطالبه نمائیم.
ضمناً در تکمیل فرم بیمه با مسئول بیمه و درمان کانون با شماره ۰۹۱۱۶۵۷۲۸۵۵ تماس حاصل فرمائید.
روابط عمومی کانون گیلان