اطلاعیه شماره ۲ (آموزش)

پیرو اطلاعیه مورخ 1398/08/04 نظر به هماهنگی بعمل آمده با یکی از اساتید دانشگاه درخصوص تشکیل کارگاه آموزشی موضوع مبحث تخصصی ارث ، همکارانی که تمایل به شرکت دارند در همین سایت اعلام آمادگی نمایند.

تشکیل کلاس حداقل در دوجلسه در زمان بعداز ظهر در محل کانون برگزار خواهد شد.

توجه: جهت اعلام آمادگی و شرکت در کلاس در انتهای همین پیام قسمت ارسال نظر ، اعلام فرمائید.

روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان