1

اطلاعیه شماره ۶ (بیمه ودرمان)

?اطلاعیه شماره 6 (بیمه ودرمان)?
با پیگیری های کانون گیلان ، (قرارداد کانون گیلان) با داروخانه خواجه واجاری واقع در لاهیجان ، خیابان شهیدکریمی کوچه توکلی ساختمان پزشکان حجت ، داروخانه دکتر خواجه واجاری. منعقد گردید.
همکاران محترم برای نیاز داروئی می توانند به داروخانه مزبور مراجعه نمایند.
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان