1

اطلاعیه مهم – فوری

اعضای محترم بسیج حقوقدانان

با سلام

 همه با هم در جلسه
روز یکشنبه مورخ 27/11/98 ساعت 2 بعداز ظهر در سالن دادگستری استان گیلان طبقه دوم
شرکت می نماییم تا بتوانیم بخشی از معضلات حرفه ایی رابه سمع و نظر مقامات مسؤول
برسانیم .

بسیج حقوقدانان کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان