1

اطلاعیه مهم در خصوص الزام اخذ اسکن اثر انگشت

قابل توجه همکاران محترم
1- از آنجا که بر اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ 15/7/94 اخذ اسکن اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی استان گیلان الزامیست لذا از تاریخ مذکورهیچ سندی در سامانه ثبت آنی بدون اخذ اسکن اثر انگشت قابل تایید نهایی نیست .

2 – در مورد اسناد بانکها و مراجع دولتی حتما باید نام نماینده در ستون اصحاب سند تحت عنوان خاص خود ذکر شده ودر ستون متعاملین درج شود تا قابلیت اخذ اثر انگشت از نماینده وجود داشته باشد .

3 – بدلیل ثبت زمان عملکرد دفاتر در سامانه ثبت آنی همکاران محترم عنایت نمایند که اخذ اثر انگشت از اصحاب سند دارای توالی منطقی از لحاظ زمانی بوده تا در بازرسیها موجب بروزمشکلات نگردد.