1

اطلاعیه واحد بیمه و درمان در خصوص نحوه استفاده از دفترچه درمانی

قابل توجه همکاران محترم در خصوص استفاده از دفترچه درمانی:

چنانچه همکاری به پزشک مراجعه نماید با ارائه دفترچه تامین اجتماعی یا دفترچه سلامت – ویزیت دارو در آن دفترچه توسط پزشک قید و نوشته می شود. سپس با مراجعه به داروخانه طرف قرارداد ، فقط فتوکپی صفحه اول از دفترچه کانون (که حاوی مشخصات است)به داروخانه ارائه شود تا از پرداخت هرگونه مبلغ مرتبط با هزینه دارو معاف گردد.

ضمناً مبلغ هزینه داروها  از سقف بالای مبلغ 1/500/000 ریال باید طبق قرارداد به تائید کانون گیلان برسد که با تائید آن از پرداخت هر گونه وجهی معاف می شوند.

.

.

.

.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان