1

اطلاعیه ?شماره ۵ (بیمه و درمان)

img_20161104_120031

اطلاعیه ?شماره ۵ (بیمه و درمان)

نظر به اینکه اسناد و مدارک برابر اصل شده افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی ?خانوادگی و محرمانه? می باشد از ارائه آن بصورت دستی خودداری نمائید. چون بعض اوقات پرسنل کانون در ماموریت هستند، برای جلوگیری از امکان دسترسی ?اشخاص غیر مسئول? نسبت به مدارک ارسالی ، حتماً اسناد و مدارک را بصورت

?پست سفارشی? به آدرس کانون گیلان ارسال نمایند.

.

.

نشانی کانون : رشت – بلوارامام خمینی (ره) کوچه کوروش ،برج بانک سینا طبقه ۵ کدپستی: ۵۳۸۸۸-۴۱۹۳۷
تلفن: ۳۳۳۲۹۲۲۶

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان