1

اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم:
بنا به در خواست بعضی از همکاران سهامدار در شرکت تعاونی مسکن ، که قصد دارند نسبت به واگذاری سهم مشاعی خود از زمین ابتیاعی شرکت تعاونی در بندرانزلی ، اقدام نمایند، چنانچه همکاران محترم قصد (خرید) دارند ، با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره دفتر و شماره تلفن همراه مراتب را به سامانه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان به شماره ۱۰۰۰۹۱۱۹۳۱۹۹۳۹ پیامک نمایند.

.


.
روابط عمومی کانون سرفتران و دفتریاران استان گیلان