1

اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم:
در اجرای خواسته سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان طی نامه شماره 1268922 مورخ 1396/04/20 دائر بر تهیه آمار سالیانه نسبت به شاغلین، چنانچه از سوی آن سازمان به دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه شود،  آندسته از کارکنان دفاتر اسنادرسمی که مشمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی باشند ، صرفاً فقط آمار کارکنان شاغل مزبور در  دفترخانه را ارائه نمایید .
متذکر می گردد بدلیل معاذیر قانونی از ارائه آمار حق الثبت و حق التحریر و تعداد اسناد و غیره اکیداً خودداری شود.
.

.

.

.
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان