اعلام عقد قرارداد با مراکز درمانی «جدید»:

قابل توجه همکاران محترم :

 داروخانه دکتر مظفری >>>>>>>>>>>>>>واقع در رشت – خیابان نامجو

داروخانه هدف >>>>>>>>>>>>>>>>>>واقع در رشت – چهارراه میکائیل جنب درمانگاه شهید انصاری

 آزمایشگاه و مرکزپزشکی هسته ای  گاما اسکن مروارید  >>>>>>>>>>>>> واقع در رشت – ابتدای گلسار کوچه 76

بیمارستان پارس >>>>>>>>>>>>>واقع در رشت – بلوار قلی پور

 

 طرف قرارداد کانون می باشد