1

انتخابات داخلی کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان

اولین جلسه هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان برگزار شد .بموجب ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی بین اعضای هیات مدیره برای انتخاب رئیس و نایب رئیس و دبیر وخزانه دار رای گیری بعمل آمد که آراءبترتیب ذیل میباشد .
1- رئیس هیات مدیره آقای بیژنگ اقدامی 5 رای از 5 رای
2- نایب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا جلیلی با 4 رای از 5 رای
3 – دبیر آقای سید محمد رضا مظفری با 5 رای از 5 رای
4 – خزانه دار آقای علیرضا جلیلی با 5 رای از 5 رای