1

انعقاد قرارداد کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان با شرکت بیمه ایران بنمایندگی آقای کاکاوند

این کانون بدلیل سابقه طولانی همکاری شرکت مزبور با سردفتران سراسر کشور و آشنائی با فرهنگ و جایگاه حقوقی دفاتراسنادرسمی و همچنین حضور دو نفر از اعضای کانون گیلان در هیات سه نفره تعیین خسارت اقدام به انعقاد قرارداد و (مسئولیت مدنی) نموده است و همکاران می توانند از مزایای قرارداد مسئولیت مدنی برخوردار شوند.
ضمناً شماره تماس شرکت بیمه مذکوربدین شرح می باشد.
شماره همراه:
0912-281-4259 – آقای کاکاوند
شماره ثابت:
028-33660874
028-33660308

*روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان*