1

انعقاد قرارداد کانون گیلان با مرکز تخصصی رادیولوژی و سیتی اسکن فک و دهان دکتر پور داور

انعقاد قرارداد كانون سردفتران و دفترياران استان گيلان با مركز راديولوژي و سيتي اسكن فك و صورت
به نشاني رشت گلسار ميدان صابرين ابتداي بلوار نماز بن بست پيوند ساختمان سپيد طبقه دوم –
مركز تخصصي راديولوژي و سيتي اسكن فك و دهان دكتر پور داور