1

اولین جلسه دوره دوم کانون سردفتران ودفتر یاران استان گیلان تشکیل شد.

در تاریخ ۱۸ آذر ماه  در ساعت ۱۷  با حضور اعضا سردفتر تشکیل شد ودر این جلسه سران دفاتر عضو در اجرای ماده ۶۵  قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران  برای این دوره  با رأی مخفی  خود آقای علی اوسط رضایی بعنوان رئیس هیات مدیره  و آقای علیرضا جلیلی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره  و آقای محمد رضا حیدری بعنوان خزانه دار و آقای محمد ربیعی  نیا بعنوان دبیر انتخاب شدند  و جلسه در ساعت ۱۹ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله پایان یافت .