1

اولین دوره پذیرش و‌صدور اجراییه در محل کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان برگزار شد

با همت کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان وبا همکاری اداره اجرای اسناد رسمی  رشت اولین دوره  پذیرش و‌صدور اجراییه در محل کانون سردفتران ودفتریاران استان و با حضور تعداد زیادی از همکاران تشکیل و مراحل مختلف صدور اجراییه بصورت کاربردی توضیح داده شد .
.