1

بخشنامه اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ رشت – ۱۰۷/۹۶/۳۶۳۷