1

بخشنامه اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ رشت – در خصوص پلاک ثبتی ۱۹۱ فرعی از سنگ اصلی ۸۲ واقع در سوقه

بخشنامه اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 رشت – در خصوص پلاک ثبتی 191 فرعی از سنگ اصلی 82 واقع در سوقه

.

.

.

همکاران محترم جهت بهره برداری از تصاویر این بخشنامه به پروفایل خود مراجعه فرمائید.