1

بخشنامه اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ رشت ۱۳۹۷۸۵۶۱۸۶۰۳۰۰۳۲۶۱