1

بخشنامه (درخصوص استعلام صحت و اصالت وکالت نامه های تنظیمی در خارج از کشور)

همکاران محترم

جهت رویت بخشنامه به قسمت ویژه همکاران >>> قوانین وبخشنامه ها
مراجعه فرمائید.

*کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان*