1

بخشنامه شماره ۱۰۷/۹۵/۳۵۰۸ و۱۰۷/۹۵/۳۵۷۷ اداره ثبت ناحیه ۲رشت

در خصوص پلاک های 2420 فرعی 77 اصلی بخش 4رشت و 10878 فرعی از اصلی 90 بخش 4 رشت

.

.

.

.

.

.

همکاران محترم سردفترو دفتریار  جهت مشاهده بخشنامه پس از ثبت نام(نحوه ثبت نام در خبرهای گذشته قابل رویت است)  با ورود به پروفایل کاربری خود در صفحه اول سایت

>>منو بالا >>>>>ویژه همکاران >>>قوانین و بخشنامه ها

مراجعه فرمایید.

.

واحد انفورماتیک کانون گیلان