1

بخشنامه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

بخشنامه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

همکار محترم
برای دریافت و رویت بخشنامه ها و اطلاعیه ها . پس از ثبت نام و ورود به منوی ویژه همکاران، بخشنامه ها مراجعه نمایید.

*کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*