1

بخشنامه محدودیت زمانی تنظیم اسناد در سامانه ثبت الکترونیک

جهت رویت و دانلود به قسمت 》》》ویژه همکاران 》》》قوانین و بخشنامه ها مراجعه فرمایید.

*روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*