1

برگزاری جلسه امور درمانی کانونها و جوامع سراسر کشور

برگزاری جلسه امور درمانی کانونها و جوامع سراسر کشور با حضور جناب آقای سلیمی مسوول محترم درمان کانون در محل کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی – امروز ۵ شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ ضمنا با حضور رئیس کانون گیلان در این جلسه مشکلات بیمه و درمان سردفتران و دفتریاران استان گیلان را مطرح و بیان نمودند . ضمنا امور بیمه و درمانی سردفتران و دفتریاران با روش و طرحی جدید اجرا خواهد شد که متعاقبا در همین سایت اعلام خواهد شد.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان

20161010_000957

img_20161010_000912

img_20161010_001025