1

برگزاری مراسم نکوداشت سند رسمی

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

برگزاری مراسم نکوداشت سند رسمی

روز دوشنبه ششم دی ماه سال 1395

با حضور مسئولین قضائی و ثبتی و سردفتران و دفتریاران استان گیلان

(همکاران سردفتر و دفتریار با ارائه کارت شناسائی کانون)

ساعت 18:30   الی    21

مکان: تالار ابر طلائی واقع در ابتدای ورودی کوچصفهان .

طبق کروکی زیر:

%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%db%8c

.

.

.

.

.

کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان