1

بیمه کارکنان دفاتر اسنادرسمی

به استناد صورتجلسه مورخ 1397/05/01 هیات مدیره کانون گیلان

شرکت بیمه سامان نمایندگی صدق جو با کد3451 می تواند با مراجعه به دفاتر اسنادرسمی با هماهنگی سردفتر نسبت به بیمه نمودن کارکنان دفترخانه ها مطابق مقررات بیمه اقدام نماید.

 

.

.

.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان.