1

تایید نهایی اسناد تنظیمی

قابل توجه همکاران محترم:
با توجه به نزدیک بودن زمان اجرایی شدن دفترجاری الکترونیکی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، همکاران محترم ، نسبت به اسنادی که تاکنون تایید نهایی ننموده اند اقدام نمایند . چون پس از اجرای دفترجاری الکترونیکی امکان تایید نهایی اسناد گذشته وجود نداشته یا با خطا روبرو می شود.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان