1

تهیه فرم جدید ارسال آمار سه ماهه اول سال ۹۵ به کمیسیون تقسیم اسناد کانون گیلان جهت بهره برداری همکاران محترم

قابل توجه همکاران محترم جهت ارسال آمار کمیسیون تقسیم اسناد سه ماهه اول سال ۹۵ . جهت دانلود فرم مربوطه روی گزینه (دانلودفرم) کلیک فرمائید.

 

 

دانلود فرم

 

همکاران محترم پس دانلود فرم آمار خود را در فرم مذکور تهیه و به کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان ارسال فرمایند.

.

.

.

کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان