1

توافق نامه سه جانبه فی مابین ثبت ، کانون سردفتران و دفتریاران گیلان درخصوص پذیرش درخواست صدور سند کاداستری و خدمات مرتبط با تبصره ماده ۱۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۹۸

همکاران جهت رویت به بخش کاربری خود ویژه همکاران قسمت مستندات مراجعه فرمائید.