1

تکلیف دفاتر اسنادرسمی دراجرای تبصره ۳ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

تکلیف دفاتر اسنادرسمی دراجرای تبصره 3 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
1394/04/31

مشاهده و دانلود فایل

ویژه همکاران >>>>>مستندات مهم .

*کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*