1

جلسه امروز مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ کانون سردفتران و دفتریاران گیلان با کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

جلسه امروز مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳

کانون سردفتران و دفتریاران گیلان
با
کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

در این جلسه اعضای محترم کانون های گیلان و تهران در محل کانون تهران شرکت داشتند.