1

جلسه دو مین دوره هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان برگزار شد .