1

جلسه عمومی سردفتران محترم (شهررشت)

99999999

?جلسه عمومی سردفتران محترم? :
سران محترم دفاتر اسنادرسمی (شهر رشت):

موضوع جلسه : بیمه و درمان

.
مکان:  محل کانون گیلان
زمان: دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۰ ساعت ۱۷
حضور سردفتران محترم رشت در جلسه فوق الزامی است.
?لطفاً از تعیین نماینده جهت شرکت در جلسه مذکور خودداری شود.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان