1

جلسه مدیر محترم بیمه و درمان کانون مرکز در محل کانون گیلان

photo_2016-10-18_10-36-42

جلسه مدیر امور بیمه و درمان کانون مرکز جناب آقای سلیمی در محل کانون گیلان در خصوص امور بیمه و درمان و نحوه خدمات و بررسی  بهبود و رفع مشکلات درمانی که هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان کتباً ارائه نمودند. در تاریخ 95/7/26برگزار شد.

 

 

.

.

روابط عمومی کانون سردفتران  و دفتریاران استان گیلان