جلسه کانون گیلان با نماینده محترم رودبار در مجلس شورای اسلامی

?خبر. ????
جلسه پنج شنبه مورخ ۹۵/۷/۸ ساعت ۱۹ اعضای هئیت مدیره کانون گیلان با جناب آقای دکتر جمالی نماینده محترم مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در محل کانون گیلان در خصوص حمایت و جایگاه سندرسمی و ارائه راهکارهای نوین تنظیم اسنادرسمی مذاکره و موارد فوق با پیوست مستند ارائه شد.

.

.

.

.

.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان ..