1

حضور کانون گیلان در مجلس ترحیم مادر آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور در مصلی رشت

IMG_20160429_003118