1

جلسه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان با رئیس داروخانه هلال احمر گیلان

جلسه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان با رئیس داروخانه هلال احمر گیلان جهت انعقاد قرارداد جهت خدمات دارویی رایگان به همکاران سردفتر و دفتریاران استان گیلان و خانواده مخترم افراد تحت تکفل آنان.

*روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*