1

درخواست مساعدت کمیته امداد امام خمینی (ره) از همکاران سردفتر در جشن عاطفه

درخواست مساعدت کمیته امداد امام خمینی (ره) از همکاران سردفتر در جشن عاطفه ها از تاریخ 12 لغایت 14 اسفند سال جاری .

رویت نامه فوق در قسمت >>>ویژه همکاران >>>قوانین وبخشنامه ها

*روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*