دشتی اردکانی رییس شورایعالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور شد

Screenshot_20160820-001345

دشتي اردكاني رييس شورايعالي كانون ها و جوامع سردفتري كشور شد

در اولين نشست هيات مديره شورايعالي كانون ها و جوامع سردفتري كشور، رييس، نائب رييس، دبير و خزانه دار انتخاب شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، مطابق اساسنامه تصويبي در جلسه صبح امروز، مجمع عمومي هيات مديره دقايقي پيش رييس، نائب رييس،دبير و خزانه دار هيات مديره را انتخاب كردند.
با راي اعضا محمدرضا دشتي اردكاني رييس، عطالله حيدرزاده،نائب رييس و هم چنين محمدرضا محامد و حسين ساجدي به عنوان دبير و خزانه دار انتخاب شدند.
گفتني است مطابق مصوبه همايش كانون ها و جوامع ، هفتم تيرماه سال جاري كه در شيراز برگزار شد،پس از انتخاب هيات موسس شورايعالي كانون ها و جوامع سردفتري كشور مقرر گشت اساسنامه اين شورا را تنظيم و جهت تصويب به مجمع عمومي ارايه دهند.اين امر با جلسات متعدد انجام و در نهايت روز جاري در اولين جلسه مجمع عمومي اين شورا به تصويب اعضاي رسيد.
طبق مفاد اساسنامه تصويبي، سياستگذاري جهت توسعه سند رسمي و ارتقا جايگاه دفاتر اسناد رسمي با بهره گيري از تمامي استعدادها، امكانات و توانمندي هاي كانون ها و جوامع سردفتري كشور از مهمترين اهداف اين شوراست.
هم چنين مقرر است اين شورا با اتخاذ تصميم هاي كلان در جهت بهبود ساختار اداري، مديريتي و اجرايي كانون ها و جوامع استان ها نحوه تعامل استان ها را در سراسر كشور هماهنگ تر سازد.
مستند از سایت کانون تهران

http://www.notary.ir/content-news/198486

.

.