1

دعوت شهردار از ریاست کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان

با دعوت شهردار و اعضاء شورای شهر آقای رضایی رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان و تعدادی از اعضا هیات مدیره کانون سردفتران و دفتران بهمراه تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی مهمان ویژه این مراسم بودند در این دیدار که بمناسبت روز رشت صورت گرفته بود آقای رضایی ضمن تبریک روز رشت به مدیران کل حاضر در این جلسه و شهردار و رئیس شورای شهر رشت و اعضا شورا حاضرین با بیان اینکه رشت دارای انسانها فرهیخته و نخبه در تمامی عرصه های پزشکی و علمی و هنری هست که در بسیاری از نهادها و سازمانها سکاندار هدایت مدیریت آن نهاد ها را عهده دار هستند و حتی از حیث علم طب و طبابت در دنیا زبانزد هستند و رشت در بسیاری از علوم از جمله علوم دینی دارای رتبه برتری هستند که بهمین سببب و در بسیاری دیگر لز موارد گیلان جز اولین هاست آن شاالله با کمک جناب مهندس شوقی شهردار محترم و حمایت اعضا محترم شورای شهر در این دوره شاهد تحویل شگرفی در حوزه عمرانی باشیم و در پایان این جلسه با حضور آقای مهندس شوقی شهردار رشت و رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان از تفاهم نامه خدمات الکترونیکی شهر من رونمایی شد.