1

دیدار اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گیلان با مدیرکل بازرسی استان گیلان

 

Screenshot_20170417-231937

دیدار اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گیلان با مدیرکل بازرسی استان گیلان.
در این دیدار ابتدا گزارش مختصری از عملکرد یکساله توسط رئیس کانون ارائه شد و سپس ریاست محترم بازرسی ضمن ابراز خرسندی از نحوه نظارت بر امور دفترخانه های اسناد رسمی توسط کانون و الکترونیکی شدن تنظیم اسناد ، واگذاری امور به بخش خصوصی که دفاتر اسنادرسمی از قدیم پیشتاز این امر بودند راهنمائی را در امر نظارت و بازرسی مشترک کانون و سازمان ارائه فرمودند و به نقش موثر دفاتراسناد در انجام خدمات حقوقی و ایجاد رضایت مندی مردم تاکید داشتند.

.

.

.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان