1

دیدار روز پنجشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۲ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان

در دیدار روز پنجشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۲ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان مشکلات روز دفاتر و مسئله افزایش حق التحریر و موضوع پلتفرم که قرار است در روزهای پایان سال از خدمات نوین آن رونمایی شود و همچنین موضوع برون سپاری های جدید صحبت های مفصلی انجام شد و با توضیحاتی که آقای سعادتیان و بقیه ارائه کردند در مسئله پلتفرم تمام خدمات به سران دفاتر ختم خواهد شد و همچنین موضوع افزایش حق التحریر که در حال بررسی در کانون و سازمان است مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت حق التحریر خدمات جدید از جمله برون سپاری ثبت شرکتها و …نیز در آن دیده شده که در اردی بهشت ماه آن شاالله ابلاغ خواهد شد .