1

سامانه کدپستی کشور

 

untitled

قابل توجه همکاران محترم :

لینک ارتباط با سامانه دریافت و گواهی و ایجاد و درخواست کدپستی در قسمت سمت چپ صفحه اول همین سایت جهت بهره برداری همکاران محترم و سهولت در درج آدرس و کد پستی صحیح در تنظیم سند و تکمیل آدرس پستی صحیح نسبت به انواع اخطاریه ها و درج در سایر موارد که کدپستی آن در دسترس مراجعه کنندگان نیست و ندارند و یا ارائه نمی نمایند !!! این سامانه این امکان را فراهم نموده است .