1

عقد قرارداد جدید با داروخانه های هدف و دکتر مظفری

عقد قرارداد جدید

1-   داروخانه  هدف به نشانی رشت – چهارراه میکائیل محوطه درمانگاه شهید انصاری رشت.

2- داروخانه دکتر مظفری به نشانی رشت – خیابان نامجو قبل از فلکه گاز نبش کوچه سعید