1

عقد قرارداد همکاری مرکز آنکولوژی گیلان با کانون سردفتران و دفتریاران جهت خدمات درمانی همکاران

قرارداد همکاری مرکز آنکولوژی گیلان با بیمه کانون به نشانی رشت – گلسار – خ نواب کوچه بهار ساختمان GOC تلفن 0133331645